Warm welcome! / Witaj serdecznie!

Picture of the week / Obrazek tygodnia
Evening in Bangkok / Wieczorny Bangkok


IMG_0297


February plans: Some news on work plans and movements in February

Plany na luty: Informacje o planach dotyczących pracy i podróży w lutym

***

Tahir’s application already in Australia: Update on progress of Tahir’s humanitarian visa application efforts

Podanie Tahira już w Australii: Wieści o tym co udało nam się już załatwić w sprawie wizy humanitarnej Tahira

***

What is wrong with us all?: Reflections on refugees

Co się z nami dzieje?: Refleksje dotyczące uchodźców


Visitors since 30.12.2012 / Odwiedziny strony od 30.12.2012

Free counters!
Roman’s Pages ® 2001 - 2016 / Strony Romka ® 2001 - 2016